Frejlev Skov

Fortidsminde Kong Grøns Høj Frejlev Skov
Kong Grøns Høj i Frejlev Skov

I Frejlev Skov ligger dysser og jættestuer fra stenalderen og gravhøje fra bronzealderen så tæt, at du næsten kan spytte fra den ene til den anden – og langs kysten kan du være heldig at finde 6.000 år gamle flintredskaber.

Frejlev Skov er ejet af bønderne fra Frejlev landsby i et fællesskab, der måske går helt tilbage til middelalderen. Der er mange grave fra sten- og bronzealder i skoven, men også bautasten, stenkredse og helleristninger finder du i skoven.

Skiftende lensmænd forsøgte at udfordre bøndernes ret til Frejlev Skov. Men hver gang gik de til modangreb, og hver gang vandt de ved hjælp af konge, rigsråd og diverse retsinstanser, helt op til højesteret. I dag er skoven stadig spredt på mange ejere, og vejnettet er ikke helt sammenhængende. I Frejlev Skov findes næsten 150 fredede fortidsminder. Der er især mange grave fra sten- og bronzealder, men også bautasten, stenkredse og helleristninger. Mange fortidsminder er gennem tiden blevet ødelagt, fordi bønder har fjernet dem, eller de er plyndret for sten til brug i vejbyggeri og andet. Der, hvor der er vokset skove op, er fortidsminderne oftere bevaret, som her i Frejlev Skov, hvor der nok har været skov siden jernalderen. 

Det anbefales, at man går ind i skoven, hvor skiltet viser "Oldtidsminder" og følger den gule rute til de skiltede fortidsminder. 
For enden af Vivevej findes også en flot jættestue - der er Info på stedet. 
Gul rute gennem skoven til 4 større markerede fortidsminder, dysser og jættestuer og en lille gruppe gravhøje på strandengen. Der er ca. 700 m fra p-pladsen til kysten. 

Skoven er privatejet - der er kun adgang fra kl. 6 morgen til solnedgang og kun på  stier og veje.